Vad har alliansen gjort för Sverige?

Förutsättningarna för jobbsökande har aldrig sett densamma ut och det kommer nya restriktioner och möjligheter hela tiden. Det mesta beror på hur det politiska läget ser ut i Sverige just nu och en några vi har att tacka för hur det ser ut just idag är Alliansen. Men vad är det egentligen som de har gjort som är så bra för landet? Här är några exempel.

Arbetsmarknaden i Sverige har inte alltid sett likadan ut. Under vissa perioder har det varit tuffare att söka jobb och att få jobb, men under andra perioder har det varit desto enklare. Hur kommer det sig? Till stor del har vi Alliansen att tacka för de goda tiderna eftersom de arbetat hårt i riksdagen bland annat för att ge fler möjlighet att få god utbildning och kämpat för att skapa en stabil ekonomi, vilket sedermera lett till fler arbetstillfällen i Sverige. 

Flera jobbtillfällen öppnade upp sig

Efter finanskrisen som varade under tidigt 1900-tal hamnade Sverige och övriga världen i en lågkonjunktur som drabbade ländernas ekonomier hårt. Effekterna av denna påverkade många och det dåvarande politiska styret kändes plötsligt utdaterat och omodernt, vilket banade väg för nya politiska tankar och partier att kliva in i rampljuset. När det röda blocket fortsatte raljera om bidrag och statens ansvar talade det blå blocket om arbete, individens ansvar och möjligheterna som väntade den som själv tog tag i sitt öde. Föga förvånande förändrades medborgarnas politiska åsikter och syn på samhället, vilket synliggjordes tydligt under kommande val. När Alliansen kom till makten har fokus legat på jobb och välfärd, vilket efter finanskrisen gjorde att Sverige som land återhämtade sig snabbare än andra och har fortsatt än idag. 

Idag är antalet arbetslösa färre och det har dessutom blivit enklare att anställa personal och bli egenföretagare. Allt tack vare ett tydligt fokus på att förbättra landets utbildningsmöjligheter och att främja jobben.