Så får du fördelar med interimschefer

Som verksamhetsansvarig behöver du regelbundet anställa ny personal, som när företaget öppnar nya filialer eller när det i övrigt krävs mer arbetskraft. En viktig del i rekryteringen är att hitta rätt personal till chefspositioner. Du kan behöva få igång verksamheten innan du anställer en högre chef. Då finns flera fördelar med att välja en interimschef.

Med hjälp från Mesh Interim kan du snabbt säkerställa att ditt företag får god chefskompetens där du inte behöver tumma på kvaliteten. En interimschef är ett bra alternativ när du är i full gång med att utveckla verksamheten. Du får snabbt den kompetens du behöver samtidigt som du söker efter rätt chef.

Stor frihet och ny kunskap

Näringslivet genomgår nu stora förändringar, vilket har skapat en stor efterfrågan på interimschefer. En organisation som håller sig mottaglig kan få många lärdomar från interimsledarskapets kompetens, samtidigt som chefer som arbetar inom denna kategori upplever att de får större frihet i sin karriär. Den fria rollen ger interimschefen möjlighet att lyfta frågor som andra inte vågar ta tag i, då de inte vill utmana karriärsmöjligheter. Här kan interimschefen innebära en frisk fläkt som ser problem och saker i verksamheten som kräver nödvändiga förändringar.

Noggrann anställningsprocess

När du ska anställa en person på heltid som chef finns det fördelar i att vara noggrann. Några av de viktigaste sakerna att tänka på är att:

  • Vara ute i god tid
  • Kartlägga behovet i förväg
  • Hitta en chef som är intresserad av ert företag

Rekryteringen kan ta mycket tid, från att lägga ut annons, hålla intervju och följa hela rekryteringsprocessen från början till slut. Därför kan det vara bra att under tiden anlita en interimschef, medan du fokuserar på att driva verksamheten och rekrytera en permanent chef. Det är viktigt att både interimschefer och mer permanenta verksamhetsledare har ett stort intresse för ditt företag. Detta kan göra stor skillnad på längre sikt.

Effektiv rekrytering med strukturerad process

Med en strukturerad rekryteringsprocess ökar möjligheten att hitta rätt person. Det kan ta tid att lyckas med en chefsrekrytering. En tidsplan för hur lång tid processen väntas ta är en fördel, där du också kan ta hjälp av HR-avdelningen och andra kollegor för avlastning.