Alliansen politik förbättrade ekonomin

Alliansen var som bekant den borgerliga kvartett av partier som under några år styrde Sverige med Fredrik Reinfeldt i spetsen. Politiken de förde ger positiva ekon för privatpersoner och småföretagare än idag.

Alliansens politik påverkar fortfarande Sverige. Bland annat i form lägre skatter, som ännu inte kommit tillbaka till traditionellt svenska nivåer (och som dessutom snart planeras att sänkas igen), att det är lättare att ta lån med mera. Just det sistnämnda har kanske framför allt stor effekt för småföretagare. Med en rörligare och givmildare lånemarknad blir det betydligt enklare att investera i den egna verksamheten. Kloka investeringar leder i sin tur som bekant till att verksamheten får förmågan att utvecklas och tjäna mer pengar på sikt.

Flexiblare och enklare att få lån

Det blev inte bara enklare för företagare att få lån. Även de privatekonomiska förutsättningarna blev mer flexibla. Nu är det till exempel relativt enkelt att få snabblån med fördelaktiga villkor. Inte minst sedan reglerna för räntor och andra betalningsvillkor förändrats. Nu är det alltså lätt också att investera i det privata, även i det fallet kan ett klokt förvaltat privatlån ses som en investering för framtiden.

Mer över i plånboken

Alliansen vann Riksdagsvalet 2006, i och med det var 12 års styre med Socialdemokraterna som ledare över. Bland de stora frågorna som Alliansen tog sig an efter valet var att sänka skatten på arbete. Den grundläggande tanken är förstås att lägre skatter ökar konsumtions- och investeringsutrymmet och därmed genererar mer pengar på sikt – också i statskassan. Nu sitter Socialdemokraterna på makten igen, och som nämndes i den här textens inledning är ännu en skattesänkning på gång det närmsta året. Det tycks som att socialdemokraterna tagit intryck av högerns idéer om att ge människor mer pengar över i plånböckerna. Den här gången ska skatterna sänkas till viss del på grund av att det finns en önskan om att få igång ekonomin igen efter coronavirusets härjningar.

Politik handlar om verkliga livsförutsättningar

Det är enkelt att prata om politik i torra och kantiga termer, siffror som känns abstrakta och inte riktigt speglar verkligheten. Vad en sund skattepolitik ska mynna ut i är i vilket fall att ge vanliga människor större möjligheter att forma sina liv som de själva vill. Till de förutsättningarna hör också en stark välfärd, vilket svensk borgerlighet sedan lång tid tillbaka helt och fullt står bakom. Skillnaden i skattepolitik mellan höger och vänster består traditionellt sett till stora delar vart i kedjan pengarna till välfärden ska tas: ska den tas direkt på lönen eller ska den tas på konsumtionen. Med en välkalibrerad skattepolitik får staten i teorin lika mycket över i plånboken oavsett vilket alternativ som väljs. Skillnaden kan ibland vara att företagare och privatpersoner har större frihet med högeralternativet. Inte för att frihet alltid är det mest eftersträvansvärda eller praktiskt gångbara. Men många skulle nog hålla med om att det ofta är en positiv utgångspunkt. Det bästa för plånboken och det politiska klimatet kanske trots allt makten omväxlande befinner sig på höger- och vänsterkanten.