Bli bra på att arbeta självständigt

Forskning visar på att självständigt arbete leder till högre trivsel på arbetsplatsen, så det är dags att se över hur du arbetar. Hur arbetar du självständigt och vad kan du göra bättre? Vi berättar!

Nyexaminerade studenter kommer från ett skolsystem där grupparbeten har varit ett stort fokus, vilket gör att många är inte vana att arbeta själva. Självständigt arbete är viktigt att lära sig för att få bra rutiner på sin arbetsplats och på så sätt inte vara beroende av andra. Ditt arbete kommer flyta på bättre och du kommer leverera bättre resultat. Även forskning visar på att trivseln på arbetsplatsen blir högre i samband med att du klarar av att arbeta självständigt. 

Hur gör jag? 

För att bli mer självständig på din arbetsplats är en bra start att ha koll på din arbetsbeskrivning. Vad är det du är förväntad att göra? Gå igenom din beskrivning och se till att du vet hur du ska göra varje uppgift. Om inte är det bra att du sätter dig ner med din chef och går igenom tillsammans. 

Såklart kan inte alla dina uppgifter stå i din arbetsbeskrivning, utan ibland dyker det upp oväntade uppgifter. I dessa fall är det viktigt att ha en bra grundförståelse av hur företaget är upplagt och vem som har ansvar för vad. I första hand kan du försöka lösa problemet själv, men kräver uppgiften att du ber om råd från en ansvarig är det bra att veta vem du ska ta kontakt med. 

Sist men inte minst: om du har roligt på jobbet kommer dina resultat bli bättre, vilket gör att cheferna uppmärksammar ditt arbete. När du får beröm kommer du även bli mer motiverad till att prestera bättre, vilket gör att dina individuella insatser kommer att belönas. Vem vill inte det?