Lagen som ska gynna handikappade – vad säger den om ditt företag?

Handikappade människor ska vara en lika stor del av samhället som vilken person som helst. Det innebär att det måste finnas tillgänglighetsanpassad utrustning och att det ska byggas på ett sätt som gör att även handikappade kan använda eller komma in i byggnaden. Detta säger lagen.

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade är lagen som ska skapa en mer dräglig tillvaro för våra handikappade. Den här lagen syftar till att handikappade ska få den vård och omsorg som krävs, samt det stöd de behöver för att finna en lika stor mening i livet som andra.

Utöver den lagen gäller det att företag tillgänglighetsanpassar sina lokaler och de områden utanför lokalerna så att handikappade ska kunna ta sig ut och in utan problem. Detta kan te sig så enkelt som dörrautomatik och ramper.

Förenkla!

Det krävs egentligen inga större åtgärder för att tillgänglighetsanpassa dina företagslokaler till alla. Så enkla saker som att bygga ramper och handikappsentréer samt att installera dörrautomatik räcker gott och väl som ett första steg. Även insidan på lokalerna är viktiga att anpassa, med ramper och trösklar som är enkla att ta sig över för en rullstorsburen person.

Lagen eller LSS som den kallas, som ska ge fördelar till handikappade, är viktig att följa så inte Arbetsmiljöverket kommer och ger ett varnande finger till ditt företag.

Fråga dina medarbetare!

Har du handikappade medarbetare eller anställda som har någon form av funktionsnedsättning är det bra att fråga dem i någon form av enkät eller liknande om hur de upplever lokalerna idag. Du kan göra det anonymt så att alla får chans att svara utan att känna sig osäkra. Vidta sedan åtgärder när du fått mer kött på benen.