Ta hjälp med executive search

Är du ute efter den perfekta kandidaten för en ny chefsposition? När du ska göra en ”executive search” kan det vara klokt att ta hjälp. Om du låter en specialist validera kandidaterna till tjänsten och rekrytera starka ledare kan du få en diversifierad ledningsgrupp. Detta utan att själv behöva lägga ner en massa tid som i stället kan spenderas på verksamheten.

Med executive search från Wes får du en innovativ, kompetensbaserad och modern rekryteringsprocess som gör skillnad. Deras innovativa arbetssätt gör det möjligt att hitta precis rätt person till chefspositionen. Med denna metod har de kunnat hjälpa hundratals organisationer och företag att förbättra sin mångfald i styrelse och ledningar. De har byggt upp ett nätverk som innehåller mer än 20 000 av de starkaste ledarna på marknaden.

Rätt person på rätt plats

Tina Crafoord som är ledamot i Sveriges Läkarförbund menar att fler läkare borde arbeta som chefer. Med rätt person på rätt plats förbättras arbetsmiljön och ledningen åtnjuter en större tillit från personalen. De yngre läkarna ser mer positivt på att arbeta som chef, medan intresset dalar ju äldre läkaren blir.

Jämställdhet viktigt

Att ha jämställda styrelser och en ökad jämlikhet i samhället i stort är viktigt. Sverige har fortfarande stora brister vad gäller jämställdheten mellan män och kvinnor, både på jobbet, i familjelivet och i vården. Kvinnor betalar med hälsan när jämställdheten brister. Även vården är ojämlik, framför allt hjärtsjukvården där kvinnor får vård i betydligt lägre grad. För att åtgärda dessa samhällsproblem är det viktigt att göra en chefsrekrytering som förstärker mångfalden och tar in personer som kan arbeta för ökad jämlikhet.

Det finns också en allt mer ökande mängd högutbildade kvinnor att rekrytera till chefspositioner. Andelen kvinnor som nu läser vidare efter sin gymnasieutbildning är 49 procent, i jämförelse med männen där siffran ligger på 38 procent. Av 350 000 studenter som tidigare börjat på landets universitet och högskolor är 62 procent kvinnor. Genom att ta hjälp med att ordna en mer jämställd styrelse kan du också åtgärda problemet med att kvinnors lön idag är i genomsnitt 89,3 procent av männens. Denna löneskillnad beror på arbetstid, yrke och utbildning.