Spara tid på skatteredovisningen

Driver du ett eget företagare och vill ha mer tid till att ägna dig åt verksamheten? Det vill säga, att spendera mindre tid på administration och bokföring och mer åt kärnverksamheten? Då kan det vara en bra idé att skaffa hjälp med skatteredovisningen.

Det var den amerikanska författaren Mark Twain som sa någonting i stil med att det enda som är säkert i livet är ”döden och skatter”. Om du driver eget företag är det kanske någonting du håller med om, åtminstone i deklarationstider. Som egenföretagare är du skyldig att redovisa ditt företags ekonomi. Det är du tvungen till oavsett om det handlar om en enskild firma med dig som enda anställd eller ett mindre aktiebolag med omsättning i miljonklassen. Att skaffa professionell hjälp med ditt företags redovisning kan vara ett sätt att undvika problem i framtiden, såväl som att utveckla den egna verksamheten.

Att göra fel kan få konsekvenser

redovisningDet finns förstås, tyvärr, gott om exempel på företag och individer som åkt dit för skattefusk. Ett exempel är dansbandsstjärnan Christina Lindberg som, enligt Kvällsposten, relativt nyligen tvingades betala in ytterligare 1.4 miljoner kronor i skatt. Om avsikten var att fuska eller inte spelar mindre roll. I värre fall kan den som missar någonting i redovisningen till och med dömas till fängelsestraff. För skattebrott kan du få upp till två års fängelse, om du skulle dömas för grovt skattebrott (om du fuskat avsiktligen) kan du få fängelse i upp till sex år. Det ska sägas att ett misstag i redovisningen vanligtvis inte innebär att du döms till fängelse, men det leder i bästa fall till någon form av problem. Det är ett skäl så gott som något att du som småföretagare skaffar professionell hjälp med din skatteredovisning, men det finns fler goda anledningar.

Hjälp med skatteredovisningen – ett sätt att utveckla verksamheten?

Att få hjälp med skatteredovisningen behöver dock inte enbart vara en försäkring mot problem. Det kan som Breakit skriver också vara verksamhetsutvecklande. Dels kan den som kontrollerar din redovisning upptäcka brister som du kanske inte själv skulle fått syn på. Att en utomstående granskat din skatteredovisning fungerar också som en kvalitetsstämpling vilket är väldigt positivt i relation till investerare och andra potentiella samarbetspartners.

Mindre administration – mer tid till verksamheten

businessOm du jobbar som småföretagare är chansen god att du trivs relativt väl med ditt jobb. Det kan till och med vara så att du jobbar precis med det yrkesområde du drömt om. Det är relativt få förunnat. Men det finns förstås dåliga sidor med att vara egenföretagare. Om det finns någonting som många småföretagare skulle vilja ägna mindre tid åt så är det just den typ av administrativa uppgifter som skatteredovisningen hör till. Enligt en undersökning som genomfördes för några år sedan finns det ett intimt samband mellan hur mycket tid en företagare ägnar sig åt administration och nivån av stress denne upplever. De flesta företagarna uppgav i samma undersökning att de skulle vilja få mer tid till sina familjer, eller till att utveckla den egna verksamheten.