Skaffa ett bra HR-system till företaget

Att driva ett företag innebär mycket ansvar på många olika områden, som marknadsföring, kundkontakt, redovisning och ledarskap. Om du är chef över en större verksamhet känner du till hur viktigt det är att HR-avdelningen fungerar väl, med dess stora ansvar för rekrytering, personaladministration och ledarskapsutveckling.

Smart personalhanteringssystemMed ett effektivt HR-system underlättas HR-avdelningens viktiga arbete. Att arbeta systematiskt med Human Resources blir allt mer tidskrävande, och de komplicerade processerna försvårar att hinna med strategiskt arbete. Ett bra HR-system förenklar och automatiserar arbetet då det ger ett systemstöd för många olika HR-funktioner. Systemet utgör ryggraden i företaget då det innehåller medarbetardata som är integrerat i många av företagets externa processer.

Fördelar med bra HR-system

En god HR-lösning bidrar med en enklare och mer komplett rapportering, samt förenklad datahantering kring lönerapportering, anställda och frånvaroinformation. Med ett automatiserat system får verksamheten mer tid att lägga på essentiella arbetsuppgifter, istället för att utföra repetitiva manuella HR-rutiner. Att arbeta med lönerapportering, personal och frånvaroinformation tar ofta mycket tid. Här handlar det traditionellt sett om att lägga in identisk information i flera separata system. Om företaget investerar i ett bra HR-system blir det enklare att integrera information från olika källor, där de anställda själva kan lägga in data.

I ett större företag kan ibland tusentals personer rekryteras per säsong, som hos Skistar. Då är det särskilt viktigt att locka rätt medarbetare och hitta personer med god kompetens på sina områden. En välfungerande HR-avdelning med ett effektivt HR-system kan alltså vara helt avgörande för verksamheten. HR-avdelningen spelar också en viktig roll när anställda slutar på företaget, så kallad offboarding. Då behöver IT och HR synka väl så att det inte uppstår säkerhetsrisker.

Medarbetarnas viktiga roll i företaget

En ny studie visar att en av de viktigaste faktorerna för att ett företag ska bli framgångsrikt är att ha tillgång till kompetenta medarbetare. Att satsa på teknisk utveckling, inklusive moderna HR-system, är en nödvändig del i att lyckas. I studien deltog 25 framgångsrika företag, som trots utmaningar kring kompetensförsörjning och infrastruktur ändå hade klarat sig väl i konkurrensen. Företagen uppgav i studien att de på grund av svårigheter med personalrekrytering valt att låta den befintliga personalen genomgå kontinuerlig kompetensutveckling.