Bemanningsbranschen har positiva effekter

Om Sverige ska klara sin välfärd krävs flexibilitet. Bemanningsföretag har haft förmågan att täcka upp för personalbrist inom vården och sett till att hålla nere vårdköerna. Alliansen har genom sin politik sett till att öppna dörrar snarare än att stänga dem. Samtidigt har politiska motståndare spenderat mycket tid på att svartmåla privata aktörer. Vad är egentligen sanningen?

Bemanningsföretag är inte länge något nytt fenomen. De har funnits med länge nu och bilden börjar klarna. Deras inträde på marknaden har hjälpt till att höja löner och ge bättre karriärmöjligheter för vårdanställda. Många börjar inom ett bemanningsföretag vård och använder det som en språngbräda för att hitta sitt drömjobb. De är också viktiga för att ge unga och utrikesfödda en väg in på arbetsmarknaden.

Varför behövs bemanningsföretag?

Mycket beror på att vårdbehovet i olika regioner kan förändras snabbt. Det är erkänt svårt att förutsäga framtiden och bland annat har många kommuner haft stor inflyttning under 2000-talet. Plötsligt upptäcker sjukhus och vårdcentraler att de är kraftigt underbemannade. Andra faktorer kan vara pensionsavgångar. Då kan ett bemanningsföretag täcka upp och se till att verksamheten inte blir lidande. Alternativet skulle vara att antingen erbjuda undermålig vård eller i värsta fall ingen vård alls.

Givetvis kommer bemanningsföretag med en viss kostnad. Inom Alliansen tycker man att fördelarna uppväger nackdelarna, men på vänsterkanten brukar alla eventuella vinster inom välfärden ses som skandalösa. Det kan tyckas konstigt när till exempel företag som säljer mediciner eller medicinsk utrustning ofta gör enorma vinster utan att få kritik.

Är bemanningsföretagen här för att stanna?

Mycket tyder på att bemanning inom vården är absolut nödvändig. Hjulen i samhället snurrar snabbare än tidigare och gamla, traditionella synsätt har blivit föråldrade. Idag är det inte ovanligt att unga vårdanställda kommer arbeta på massvis av olika företag. Vissa kommer till och med pröva lyckan utomlands och kanske arbeta med vård i Norge. På samma sätt kommer många utlandsfödda att täcka upp vårdbehovet i Sverige.

Bemanningsföretagen är skickliga på att fånga upp kompetens och erbjuda den där det behövs som mest. De kan också se till att vårdanställda får en väldigt positiv löneutveckling. Utan dem skulle en avdelning som haft ovanligt många sjukskrivningar kanske omedelbart hamna i kris. Nu har de möjlighet att ta hjälp och fortsätta verksamheten som vanligt.