Alltid fördelaktigt med HR-konsult

Du som driver företag har säkert redan insett att personalfrågor och närliggande ämnen blir allt viktigare. Det innebär att du förväntas ha en tydlig agenda för hur alla typer av HR-relaterade ting ska skötas i företaget. För dig som har ansvar för det mesta i ett litet företag finns det knappast tid över till att finslipa HR-sysslorna.

Det är med andra ord en stor fördel om du alltid har en professionell HR-konsult tillhands. Men vad gör egentligen en sådan och på vilket sätt kan en HR-konsult bidra till lönsamhet och en effektiv arbetsplats?

Professionell HR-konsult – gynnsamt på flera plan

På senare tid har personalfrågor blivit allt mer uppmärksammat och det förväntas mer av dig som företagare. Det handlar inte längre enbart om löneförhandling eller rekryteringsprocesser utan kan också omfatta diverse projekt. Några exempel kan vara projekt med syfte att skapa en bättre bild av måendet på arbetsplatsen eller konkreta åtgärdsprogram. Det behöver också finnas ramar för hur nyanställda ska introduceras.

För att kunna sköta de här bitarna på bästa möjliga sätt väljer därför många företag att anlita en professionell hr-konsult som är expert på personalfrågor. Då är du som företagare i trygga händer och kan förlita dig på en korrekt handlingsplan oavsett det gäller rekrytering eller löneförhandling. Fördelar med att anlita HR-konsult:

• Tidseffektivt
• Precisa preferenser
• Uppföljning

Du sparar tid när du anlitar en HR-konsult eftersom du själv slipper bekymra dig för att allt går rätt till. Mer tid finns istället för den centrala verksamheten i företaget. En HR-konsult kan även specificera dina önskemål på ett professionellt sätt och skapa en mer målanpassad urvalsprocess. Sedan är det även värdefullt att kunna följa upp rekrytering eller andra HR-projekt som genomförs i företaget. Den här biten är HR-konsulter experter på och du får ett färdigt resultat med konkreta förslag.

HR – internt eller externt?

Det här är något varje företagare på egen hand måste besluta om. Ibland kan det vara effektivt med en intern HR-verksamhet även i det lilla företaget. I det långa loppet brukar det dock vara mer lönsamt att ta hjälp av en HR-konsult för specifika uppdrag. Idag är det dessutom enkelt att anlita HR-konsulter och det finns stor kompetens därute, vilket innebär att du är garanterad professionell hjälp. Det finns bland annat kandidatprogram på svenska universitet med inriktningen ”Human Resources”.